Netwerkbijeenkomst 28 mei 2016 in Burdaard

Voor deze vergadering is senator Hendrik ten Hoeve van de OSF (Onafhankelijke SenaatsFractie)  uitgenodigd. Hij vertelt over zijn werk  in de Eerste Kamer. Provinciaal Belang Fryslân is aangesloten bij de OSF. Ten Hoeve vertelt, dat hij ook onderwerpen voor de aangesloten leden kan aankaarten in de Eerste Kamer.

Ten Hoeve geeft aan wat het nut is van lokale partijen op landelijk niveau:

  • Het doorklinken van de standpunten van lokale partijen die dicht bij de kiezers staan in de landelijke regering.
  • Lokale partijen kunnen via de provinciale partij ook meedelen in de subsidies voor politieke partijen met een zetel. Subsidiëren is van belang om politiek te kunnen voeren.
  • Als wij de lokale gemeentelijke stemmen naar het landelijke konden vertalen dan zou dat betekenen, dat wij landelijk invloed kunnen hebben. De OSF verdiept zich hierin.

 

De Senator antwoordt, dat dit alleen voorkomt als de meerderheden klein zijn. In principe stemmen wij op basis van wat wij vinden van een voorstel. Wij zijn betrouwbaar. Bij de mediawet hadden wij wel invloed omdat de grote partijen ons nodig hadden. Wij zijn slechts “half” geslaagd in onze missie. De meerderheid hing niet echt van onze stem af. Toch heeft Staatssecretaris Dekker ook vooraf contact gezocht met de OSF. De regering probeert wel overeenstemming te krijgen t.b.v. Fryslân. Er is een compromis gekomen ten aanzien van Omrop Fryslân. Meer zat er niet in.

Tijdens deze bijeenkomst werd voor het eerst oriënterend gesproken over mogelijke deelname aan de PS verkiezingen in 2019.

In de rondvraag werd het belang van een eigen vliegveld Groningen Airport Eelde besproken. Provinciaal Belang Fryslân vindt, dat er een volwaardig vliegveld moet blijven in het noorden van Nederland.  De leden besloten hierover een opinie stuk te schrijven voor de Leeuwarder Courant, het Dagblad van het Noorden en het Fries Dagblad.  De insteek moest zijn, dat de partij vindt, dat ook de Provincie Fryslân mee moet helpen het vliegveld in stand te houden. (het opiniestuk is geschreven door Liesbeth Terpstra en opgenomen in de 3 genoemde kranten).