Netwerkbijeenkomst 26 november 2016 in Nij Beets

Tijdens deze bijeenkomst hebben de aanwezige lokale partijen met elkaar gediscussieerd over deelname aan de Provinciale Staten verkiezingen in 2019. In 2011 heeft Provinciaal Belang voor de laatste keer meegedaan aan de PS verkiezingen. Wij hebben toen opnieuw niet genoeg stemmen gekregen om een zetel te behalen. Provinciaal Belang Fryslân was zeer teleurgesteld, temeer, daar er veel tijd en moeite in de verkiezingsstrijd was gestoken. Besloten werd meer aandacht te schenken aan het eerste doel van de partij: het onderlinge contact tussen de lokale partijen te versterken, o.a. door het organiseren van netwerkbijeenkomsten.  In 2014 besloten de leden nog niet mee te doen aan de PS verkiezingen van 2015. Nu lag de vraag voor of Provinciaal Belang Fryslân in 2019 weer mee wil doen en hoe de leden verder willen met Provinciaal Belang Fryslân. Er werd in groepen gediscussieerd aan de hand van 2 stellingen van het bestuur:

  1. Deelt u onze mening om mee te doen aan de PS verkiezingen in 2019 om zo het draagvlak van de lokale politiek in de provincie te vergroten?
  2. En als Provinciaal Belang Fryslân gaat meedoen, wilt u dan in uw achterban mensen benaderen, die deel willen nemen aan het campagneteam en op de verkiezingslijst willen staan?

Er werden voor- en tegenargumenten uitgewisseld. Een meerderheid van de aanwezige leden koos voor deelname aan de PS verkiezingen. Het bestuur werd gevraagd te starten  met de voorbereidingen en het maken van een persbericht.