Netwerkbijeenkomst 15 november 2015 in Harlingen

Tijdens de inleiding staat voorzitter Herre Hof stil bij het overlijden van een gewaardeerd lid, lid van verdienste  en voormalig lijsttrekker Reitze Ketellapper op 27 juli 2015. Hij heeft veel betekend voor Provinciaal Belang Fryslân. De voorzitter vraagt de leden hem te gedenken tijdens een minuut stilte.

Voor deze vergadering is de heer Wim Peters van Stimulanz uitgenodigd. Hij brengt ons op de hoogte van de stand van zaken in het Sociaal Domein. Hij start met een terugblik na 1 jaar. In veel gemeenten is de huishoudelijke hulp een algemene voorziening geworden. Dat betekent, dat de cliënt de eerste 3 uren zelf moet regelen. Dit kan wel, maar dan moeten de voorzieningen er wel zijn, en tevens vrij toegankelijk en betaalbaar zijn. Zo drastisch als de gemeenten dit hebben ingevoerd kan volgens Peters juridisch niet. Degenen die naar de rechter zijn gegaan kregen vaak gewoon de subsidie van de gemeente die ze eerder ook hadden.  Anderen gingen niet naar de rechter. Het probleem is daardoor niet in zijn volle omvang zichtbaar. Als de Centrale Raad voor Beroep bepaalt dat de Gemeenten het fout hebben gedaan volgen er grote problemen.  ( Wim Peters bleek gelijk te hebben. De gemeenten hebben hun beleid aan moeten passen. Ook de eerste 3 uren worden nu weer door de gemeente geregeld).

Tevens lichtte hij de leden in over de nieuwe WLZ (Wet Langdurige Zorg) die de wet AWBZ vervangt.

De leden kregen ook informatie over het Persoons gebonden budget (PGB), begeleiding van een groep mensen met een psychiatrisch beeld, zorgmijders, de jeugdwet e.d. Hij vertelde  over de veranderingen na de z.g. “kanteling” in de zorg. Het is niet eenvoudig. Er gaan dingen fout, maar er gaan ook dingen erg goed. Over het algemeen is de kanteling een goede zaak. Er moeten geen mensen tussen de wal en het schip belanden. Aandacht hiervoor blijft van het grootste belang.

Er volgde een levendige discussie met elkaar. Er werden voorbeelden genoemd. Conclusie was dat je je als gemeente, maar ook als individueel raadslid  moet inspannen om je de materie eigen te maken en je  moet vergewissen, dat de wet goed wordt uitgevoerd. Colleges en Gebiedsteams moeten de raad steeds blijven voorlichten over hetgeen er binnen het Sociaal Domein gebeurt in de gemeente.