Netwerkbijeenkomst 25 november 2017 in Workum

 

Deze bijeenkomst stond in het teken van Leeuwarden/Fryslân 2018. Wat betekent dit voor de regio? Deze vraag hield de raadsleden bezig.
Gedeputeerde Sietske Poepjes zegt, dat Leeuwarden-Fryslân 2018 gebaseerd is op 2 pijlers:
Het moet Fryslân een economische oppepper geven en daarnaast een grotere bekendheid van de provincie.
Het verschil tussen ons als culturele hoofdstad en de traditionele culturele hoofdsteden is, dat bij ons het achterland ook meedoet en niet alleen de stad. De hele provincie doet mee. Dit is ook de reden dat de keus voor 2018 op ons is gevallen. Fryslân heeft een eigen cultuur en een eigen taal. Wij hebben “gewonnen” van grote steden als Eindhoven en Maastricht. Wij moeten het nu ook waar maken. Er moet kwalitatief goede cultuur gebracht worden voor mensen, die er anders niet mee in aanraking zouden komen.
Er komen ook grote, redelijk dure internationale projecten, zoals de Franse reuze marionetten in Leeuwarden. Deze worden o.a. ingekocht om naast de inwoners veel toeristen te trekken, die kennis gaan maken met Fryslân en haar mienskip. Er wordt wel steeds een Fries tintje aan gegeven.
Cultuur moet ook innovatief, vernieuwend zijn. Het moet afwijken van het geijkte. (voorbeeld is o.a. het project Sea & Sea tijdens de tall ship races in Harlingen. Hier worden nieuwe Friese liedjes ten gehore gebracht (niet meer: What shall we do with the drunken sailer, b.v.)
Belangrijk is ook, dat de projecten van onderop worden georganiseerd. Het project ûnder de toer is hier een mooi voorbeeld van. 32 Gemeenschappen organiseren iets aparts in hun 32 kerken met torens, b.v. een concert met doedelzakken als internationaal tintje.
De provincie heeft het project 11 fountains overgenomen. Het leek even, dat gemeenten alleen maar geld konden geven en er niks over te zeggen hadden. Er werd niet goed gecommuniceerd. Op het gemor, waarom er alleen buitenlandse kunstenaars gevraagd waren en geen Friese werd ook niet goed gereageerd. De reden is, dat nationale en internationale toeristen alleen voor de fonteinen naar Friesland komen als deze zijn gemaakt door internationaal bekende kunstenaars. De provincie heeft de banden met de gemeenschap opnieuw aangehaald en heeft er tevens voor gezorgd, dat de kosten van het project binnen het budget blijft. De gemeenten zijn erg blij met deze interventie.
Er moeten nog veel zaken worden geregeld. Na de presentatie op 3 oktober is het project meer gaan leven in Fryslân. Er moet nog veel gedaan worden aan de nationale en internationale bekendheid. Dat is nog onder de maat. De NPO zal de opening op 27 januari rechtstreeks uitzenden. De nationale pers lijkt nog niet aardig voor de regio. Alles lijkt rond Leeuwarden plaats te vinden. Afgelopen weekend waren er wel veel items over Fryslân. Ze waren hier toch voor de demonstraties voor en tegen Sinterklaas op de A7 bij Joure. PR is belangrijk. Sommige mensen menen nog steeds dat Fryslân in het hoge Noorden ligt en dus veraf.
Het Fries museum heeft het afgelopen jaar laten zien, dat belangstellenden Leeuwarden wel kunnen vinden. De tentoonstelling over Alma Tadema en de lopende tentoonstelling over Mata Hari trekken boven verwachting veel bezoekers uit het hele land. De tentoonstelling over Escher zal dit zeker ook doen. Ondernemers hebben hier veel profijt van (niet alleen de horeca, maar ook het kousenwinkeltje en de galanteriezaken). Een spin off van deze grote aantallen bezoekers is versterking van de middenstanden dus de economie.
Die economische ontwikkeling willen wij proberen vast te houden. Ook proberen wij de samenhang te handhaven en voort te zetten rond de activiteiten op cultureel gebied in Fryslân. We moeten de provincie blijvend promoten.
Wij hopen te rest van Nederland en Europa te laten zien hoe wij het hier doen op onze eigen manier.
U bent van harte welkom!
Sierd de Boer is teleurgesteld, omdat in het programma geen aandacht geschonken wordt aan de activiteiten in Ooststellingwerf, uitgezonderd opera Spangas (maar dat is niks nieuws). Sietske Poepjes erkent dat er nog weeffouten zijn. Er komt nog een magazine uit en daar zullen de activiteiten in Ooststellingwerf zeker in staan.
Jenny Dolstra wijst erop, dat veel mensen uit Zuid Fryslân ook wel graag naar de activiteiten in b.v. Leeuwarden willen gaan, maar de reis niet kunnen regelen of betalen. Er zullen speciale bussen rijden. Ze vraagt of deze ook vanuit Zuid Fryslân kunnen rijden. Sietske Poepjes neemt dit mee.
Liesbeth Terpstra vraagt of de Provincie al ideeën heeft om het mogelijk te maken, dat de samenhang tussen de mienskip daadwerkelijk gehandhaafd kan worden na 2018. Hier is wel budget en daadkracht voor nodig. Sietske Poepjes deelt mee, dat hiervoor al een opzet naar de Staten is gegaan om organisaties binnen de provincie te blijven coördineren voor 2019 e.v. De Provincie ziet hierin een taak voor haar organisatie. Liverpool b.v. heeft dit ook naar zich toe getrokken. Ook Leeuwarden ziet hier wel wat in. De Provincie zal dit met alle gemeenten bespreken.

De voorzitter dankt Sietske Poepjes voor haar duidelijke en eerlijke verhaal en hoopt ook, dat er veel mensen uit alle landen van de wereld naar Leeuwarden en Fryslân zullen komen.