Netwerkbijeenkomst 20 mei 2017 in Winsum

Deze bijeenkomst stond in het teken van de nieuwe omgevingswet.
Henk Dongstra introduceert Carel Luttje als gepensioneerde beleidsmedewerker van de gemeente Opsterland. Hij is nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen rond de invoering van de omgevingswet in zijn gemeente.
De heer Luttje legt uit, dat hij de hoofdlijnen van de toekomstige omgevingswet zal volgen. Het zal vooral om maatwerk gaan. Het gaat om vertrouwen tussen de gemeente, de inwoners en de ambtelijke organisatie. Dit moet stapsgewijs gestalte krijgen en vooral van onderop. De managers willen het vooraf in structuren zetten, maar je moet flexibel zijn, vindt Luttje. Iedereen is nog zoekende hoe het precies vorm moet krijgen.
De bedoeling van de wet is een terugtredende overheid, meer initiatieven van burgers en bedrijven. Zij moeten in samenspraak met elkaar bepalen wat kan en wat niet kan.
De initiatiefnemer zal vooraf meer zijn initiatief moeten voorbereiden en onderbouwen (wat voorheen de ambtenaar deed). De toekomstige ambtenaar moet veel meer diverse initiatieven beoordelen en bespreken. Hij moet vooral breed inzetbaar zijn.
Als er geen overeenstemming komt tussen overheid en initiatiefnemer moet er een soort proces mogelijk zijn waarin de overheid wel sturing kan geven. Ook moet er bekeken worden hoe de raad hiermee om kan of moet gaan.
Gevolg zal zijn, dat de regeldichtheid gaat verminderen, wetten vervallen, waardoor er minder vergunningen zullen worden afgegeven.
Luttje adviseert de politiek om deze verandering op basis van de huidige regelgeving uit te leggen aan de inwoners. Anders lukt het niet. Er moet een omslag in denken komen. Grote bouwondernemingen redden zich wel met de nieuwe werkwijze, maar voor de kleine is het moeilijk. Zij moeten er mensen voor inhuren.
De gemeente zal een omgevingsvisie moeten maken. Hieruit wordt een omgevingsplan opgemaakt met alleen regels. Dit is geen bestemmingsplan. Alle verordeningen die er nu zijn worden ondergebracht in één omgevingsplan. De gemeentelijke organisatie moet daarom ook worden aangepast. De invoering kost meer geld, terwijl er veel minder vergunningen zullen worden uitgegeven. Er zal veel meer gedigitaliseerd moeten worden door de gemeente. Vanaf 2019 zal de omgevingswet stapsgewijs worden ingevoerd. In 2029 moet hij volledig zijn ingevoerd. Dit is een lang traject. Dit is wel nodig om ook de inwoners te laten wennen aan het nieuwe omgaan met elkaar.
Als raad moet je je alleen bemoeien en bezig houden met de hoofdlijnen. Zij moeten vooral controleren of de gemeente zich aan de omgevingswet houdt.
Het wordt een mooi proces, waarbij de inwoners en de overheid vooral vertrouwen in elkaar moet houden.
Luttje onderbouwde zijn verhaal met een beamer presentatie.