De Partij

Is een onafhankelijke provinciale politieke partij die opkomt voor de belangen van de inwoners van de provincie Fryslân.

Provinciaal Belang Fryslân laat zich bij al haar beslissingen leiden door het antwoord op de vraag: Wat is het belang en wat is goed voor onze provincie en zijn inwoners?

Provinciaal Belang Fryslân staat voor een daadkrachtige provincie waar geïnvesteerd wordt in zorg voor zowel de oudere als de jongeren, economie, werkgelegenheid, infrastructuur, leefbaarheid op het platteland, een gezonde woonomgeving en behoud van het Friese (culturele) erfgoed in alle facetten.

Provinciaal Belang Fryslân wil dicht bij de burgers staan om op die manier de betrokkenheid in standpuntbepaling en de bevoegdheden te bevorderen, en op die manier de bemoeienissen van Rijk en Provincie, waar mogelijk, meer over te laten aan de gemeenten.

Provinciaal Belang Fryslân is voor een eerlijke verdeling van de lusten en lasten. En gelooft in de kracht van een zelfstandige provincie Fryslân met al haar gemeenten in welke vorm dan ook.

Het bestuur van de partij bestaat uit: